Защита на личните данни

Защита на личните данни

Ние от "Пицария Релакс - 2012" ЕООД разбираме колко е важно за вас да
осигурим защита на вашите лични данни, за това изискваме минимална
информация. В текста по-долу ще ви разясним за каква информация ни е
необходима ,защо ни е нужна и за какво я използваме .
Лична информация за клиенти на сайта:

  • Име
  • Точен адрес за извършване на доставката
  • Телефон за контакт

Тази информация ни е нужна, за да осъществим доставката на продуктите,
които желаете да закупите, на желан от вас точен адрес.
Телефонен номер ни е необходим в случай, че се наложи да ви уведомим
за настъпили промени или проблеми с доставянето.
Тази информация се класифицира като лична и се пази в нашият фирмен сайт.
Ако вие не желаете да я предоставите, не може да се възползвате от
нашите услуги!
Предоставената от вас информация се използва с цел да отговорим на
вашите очаквания, като обработваме вашите заявки.
Ние нямаме право да предоставяме вашите лични данни на трети лица!

Ние полагаме дължимата грижа и отговаряме за защита на информацията за
клиента,(като тя се съхранява в базата данни на доставчика на
платформата) предоставена по повод на предоставяне на услугите -
предмет на настоящите условия, освен в случаите на непреодолима сила,
случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.